Institut za reumatologiju je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalizovana poliklinička i bolnička zdravstvena delatnost u oblasti reumatskih bolesti. Za svih pedeset godina postojanja Institut je jedina usko specijalizovana zdravstvena ustanova u Srbiji, koja se bavi isključivo zdravstvenom zaštitom reumatskih bolesnika, u okviru koje se obavlja dijagnostika, kompleksno lečenje i rehabilitacija obolelih.INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU 
Resavska 69, 11000 Beograd
Centrala: 011 3600 800
Fax: 011 36 12 376
e-mail: reumabeo@eunet.rs


RADNO VREME INSTITUTA: 07-20 h

 

POSETE BOLESNICIMA SU
SVAKOG DANA:  15-16,30 ČASOVA

 

 

Poštovani pacijenti,

ZAKAZIVANJE PRVIH PREGLEDA U INSTITUTU VRŠI SE ISKLJUČIVO PREKO IZABRANOG LEKARA DOMOVA ZDRAVLJA ZA SVE USLUGE KOJE OBAVLJA INSTITUT.

Zakazivanje pregleda u Institutu za reumatologiju nije moguće izvršiti putem elektronske pošte ili telefonskim putem.

 

 

 

 

ZAKAZIVANJE KONTROLNOG PREGLEDA KOD SPEC. INTERNISTE - REUMATOLOGA OBAVLJA NADLEŽNI REUMATOLOG INSTITUTA NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ILI EV. PUTEM TELEFONA:
 011 3600 930  pre podne (7-14 h) 
 

ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ZAKAZUJE SE TAKOĐE PUTEM IZABRANOG LEKARA, A NA ŠELTERU INSTITUTA SAMO  SA INTERNIM UPUTOM INTERNISTE REUMATOLOGA INSTITUTA:
 Telefon:  011 3600 960

 

Z

ZAKAZIVANJE OSTEODENZITOMETRIJE (DEXA PREGLEDA) OBAVLJA SE PREKO IZABRANOG LEKARA DOMOVA ZDRAVLJA.
ZAKAZIVANJE SAMO SA  INTERNIM UPUTOM LEKARA INSTUTUTA ZA REUMATOLOGIJU
Telefon: 011 3600 930 i 3600 908 (pre podne do 14 h)

 


ZAŠTITA PACIJENTOVIH PRAVA:

Tiršova 1, prizemlje, kancelarija br. 9
telefon: 011 360-5634
radno vreme: 9.00-15.00h

 

ZAŠTITNIK OSIGURANIKA:
Pasterova 1/ I sprat, soba 219
telefon: 206-8800, lok. 118 i 064 8522 826
radno vreme: 7.30-16.30h

 

 

 

 

 


REFERENT ZA KOMUNIKACIJU:
Gordana Ristanović, telefon: 011 3600-892