Institut za reumatologiju je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalizovana poliklinička i bolnička zdravstvena delatnost u oblasti reumatskih bolesti. Za svih pedeset godina postojanja Institut je jedina usko specijalizovana zdravstvena ustanova u Srbiji, koja se bavi isključivo zdravstvenom zaštitom reumatskih bolesnika, u okviru koje se obavlja dijagnostika, kompleksno lečenje i rehabilitacija obolelih.INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU 
Resavska 69, 11000 Beograd
Centrala: 011 3600 800
Fax: 011 36 12 376
e-mail: reumabeo@eunet.rs


RADNO VREME INSTITUTA: 07-20 h

 

POSETE BOLESNICIMA SU
SVAKOG DANA:  15-16,30 ČASOVA

 

 

Poštovani pacijenti,

ZAKAZIVANJE PRVIH PREGLEDA U INSTITUTU VRŠI SE ISKLJUČIVO PREKO IZABRANOG LEKARA DOMOVA ZDRAVLJA ZA SVE USLUGE KOJE OBAVLJA INSTITUT.
Zakazivanje pregleda u Institutu za reumatologiju nije moguće izvršiti putem elektronske pošte ili telefonskim putem.

 

 

ZAKAZIVANJE KONTROLNOG PREGLEDA KOD SPEC. INTERNISTE - REUMATOLOGA OBAVLJA NADLEŽNI REUMATOLOG INSTITUTA NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA
ILI EV. PUTEM TELEFONA:
 011 3600 930  pre podne (7-14 h) 

 

ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ZAKAZUJE SE PUTEM IZABRANOG LEKARA,
A NA ŠELTERU INSTITUTA SAMO  SA INTERNIM UPUTOM
INTERNISTE REUMATOLOGA INSTITUTA:
 Telefon:  011 3600 960

 

ZAKAZIVANJE SVIH KONSULTATIVNIH PREGLEDA U OKVIRU INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU (RTG, DEXA, UZ, EMG)
OBAVLJA SPECIJALISTA INTERNISTA REUMATOLOG ILI SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE PO OBAVLJENOM PREGLEDU

 

ZAKAZIVANJE OSTEODENZITOMETRIJE (DEXA PREGLEDA) OBAVLJA SE PREKO IZABRANOG LEKARA DOMOVA ZDRAVLJA ILI
ZAKAZIVANJE SAMO SA  INTERNIM UPUTOM LEKARA INSTUTUTA ZA REUMATOLOGIJU
Telefon: 011 3600 930 i 3600 908 (pre podne do 14 h)

 


ZAŠTITA PACIJENTOVIH PRAVA:

Tiršova 1, prizemlje, kancelarija br. 9
telefon: 011 360-5634
radno vreme: 9.00-15.00h

 

ZAŠTITNIK OSIGURANIKA:
Pasterova 1/ I sprat, soba 219
telefon: 206-8800, lok. 118 i 064 8522 826
radno vreme: 7.30-16.30h

 

 

 

 

 


REFERENT ZA KOMUNIKACIJU:
Gordana Ristanović, telefon: 011 3600-892