Novi sajtINSTITUT ZA REUMATOLOGIJU 
Resavska 69, 11000 Beograd
Centrala: 011 3600 800
Fax: 011 36 12 376
e-mail: reumabeo@eunet.rs


 

Rad u poliklinici 

Radno vreme Instituta je 07-19 časova. Rad u Odeljenju za specijalističko-konsultativne preglede odvija se preko specijalističkih ambulanti u dve smene, prepodnevnoj i poslepodnevnoj.

LEKARI:

Pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

Posle podne: od 12.00 do 19.00 časova

Subota pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

Subota posle podne: od 13.00 do 19.00 časova

Noć: od 19.00 do 7.30 narednog dana

Nedelja - dan: od 7.30 do 19.00 časova

GLAVNE SESTRE:

Pre podne: od 7.00 do 15.00 časova

Jedna subota: od 7.00 do 14.00 časova

MEDICINSKE SESTRE (smenski rad):

Dan: 7.00 do 19.00 časova

Noć: 19.00 do 7.00 narednog dana

MEDICINSKE SESTRE (ostale):

Pre podne: od 7.00 do 15.00 časova

MEDICINSKE SESTRE NA INJEKCIJAMA:

Pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

Posle podne: od 12.00 do 19.00 časova

Subota: od 7,00 do 13.00 časova (jedna subota mesečno)

MEDICINSKE SESTRA NA EKG APARATU:

Pre podne: od 7.30 do 15.00 časova

MEDICINSKE SESTRA U DNEVNOJ BOLNICI:

Pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

ŠALTERSKA SLUŽBA:

Pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

Posle podne: od 12.00 do 19.00 časova

Subota: od 7,00 do 14.30 časova

POSETE BOLESNICIMA SU
SVAKOG DANA:  15-16,30 ČASOVA

Poštovani pacijenti,

ZAKAZIVANJE PRVIH PREGLEDA U INSTITUTU VRŠI SE ISKLJUČIVO PREKO IZABRANOG LEKARA DOMOVA ZDRAVLJA ZA SVE USLUGE KOJE OBAVLJA INSTITUT.
Zakazivanje pregleda u Institutu za reumatologiju nije moguće izvršiti putem elektronske pošte ili telefonskim putem.

 

ZAKAZIVANJE KONTROLNOG PREGLEDA KOD SPEC. INTERNISTE - REUMATOLOGA OBAVLJA NADLEŽNI REUMATOLOG INSTITUTA NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA
ILI EV. PUTEM TELEFONA:
 011 3600 930  pre podne (7-14 h) 

 

ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ZAKAZUJE SE PUTEM IZABRANOG LEKARA,
A NA ŠELTERU INSTITUTA SAMO  SA INTERNIM UPUTOM
INTERNISTE REUMATOLOGA INSTITUTA:
 Telefon:  011 3600 960

ZAKAZIVANJE SVIH KONSULTATIVNIH PREGLEDA U OKVIRU INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU (RTG, DEXA, UZ, EMG)
OBAVLJA SPECIJALISTA INTERNISTA REUMATOLOG ILI SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE PO OBAVLJENOM PREGLEDU

ZAKAZIVANJE OSTEODENZITOMETRIJE (DEXA PREGLEDA) OBAVLJA SE PREKO IZABRANOG LEKARA DOMOVA ZDRAVLJA ILI
ZAKAZIVANJE SAMO SA  INTERNIM UPUTOM LEKARA INSTUTUTA ZA REUMATOLOGIJU
Telefon: 011 3600 930 i 3600 908 (pre podne do 14 h)


SAVATNIK ZA ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA:

Tiršova 1, prizemlje, kancelarija br. 9
radno vreme: radnim danom  07.30-15.30h
telefon: 011 360-5634
e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs


REFERENT ZA KOMUNIKACIJU:
Gordana Ristanović, telefon: 011 3600-892