2018. година

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕДНИХ ЛИЦА -  JN MV VI/2018

- Позив за подношење понуда (13.07.2018)
- Конкурсна документација (13.07.2018)

 

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ - JN MV V/2018

- Позив за подношење понуда (02.07.2018)
- Конкурсна документација (02.07.2018)

- Одлука о додели уговора (13.07.2018)
- Одлука о обустави поступка (13.07.2018)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- РЕДОВАН СЕРВИС ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА, ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ИСПОРУКА ТОНЕРА, УСЛУГА ШТАМПАЊА (ФОТОКОПИРАЊА) И КОРИШЋЕЊАUni Flow  СОФТВЕРА ИСКАЗАНЕ КРОЗ ЦЕНУ ОТИСКА, РЕДНИ БРОЈ MV IV/2018.

- Позив за подношење понуда (25.06.2018)
- Конкурсна докумена (25.06.2018)

- Одлука о додели уговора (04.07.2018)
- Обавештење о закљученом уговору (10.07.2018)

 


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - MV III/2018


- Позив за подношење понуда (01.06.2018)

- Конкурсна документација (01.06.2018)

- Одговор број 1. (06.06.2018)
- Одлука о додели уговора (19.06.2018)
- Одлука о обустави поступка (19.06.2018)

- Обавештење о обустави поступка за партију бр 6  и бр.12 (27.06.2018)
- Обавештење о закљученим уговорима (10.07.2018)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ- редни број јавне набавке - MB II/2018

- Позив за подношење понуда (16.05.2018)
- Конкурсна документација (16.05.2018)

- Одлука о додели уговора (31.05.2018)
- Одлука о обустави поступка за партију 10. и за партију бр. 24 (01.06.2018)
 Обавештење о обустави поступка за партију бр. 10 и партију бр. 24 (07.06.2018)
-Обавештење п закљученим уговорима (26.06.2018)
 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - редни број јавне набавке - MB I/2018

- Позив за подношење понуда (08.03.2018)
- Конкурсна документација (08.03.2018)

- Одговор бр. 1. (14.03.2018)
- Измене и допуне конкурсне документације (14.03.2018)
- Конкурсна документација-пречишћен текст (14.03.2018)

- Обавештење о продужењу рока за подношеље понуда  (14.03.2018)

- Одлука о додели уговора (23.03.2018)
- Обавестење о закљученом уговору (10.04.2018)

 

 

_____________________________________________________________________________________

2017. година

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ XI/2017
- Позив за подношење понуда (05.12.2017)

- Конкурсна документација (05.12.2017)
- Одговор бр. 1. (07.12.2017)
- Одлука о додели уговора (14.12.2017)
- Обавештење о закљученом уговору - MV XI/2017- Услуга мобилне телефоније( 09.01.2018.)


 

 

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА "ИНФОМЕДИС 3",- РЕДНИ БРОЈ МВ X/2017
- Позив за подношење понуда (23.09.2017)
- Конкурсна документација (23.09.2017)

- Одлука о додели уговора (02.11.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (27.11.2017)


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША , РЕДНИ БРОЈ МВ IX/2017
- Позив за подношење понуда (06.10.2017)
- Конкурсна документација (06.10.2017)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (13.10.2017)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и конкурсне документације (пречишћен текст) (25.10.2017)
- Конкурсна документација (пречишћен текст)  (25.10.2017)

- Одлука о додели уговора (08.11.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (30.11.2017)- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -
ИЗРАДА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕ ФАСАДЕ НА ЈУЖНОЈ СТРАНИ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ- Редни број јавне набавке: МВ  VIII/2017
- Позив за подношење понуда (07.09.2017)
- Конкурсна документација (07.09.2017)

- Oдлука о додели уговора (20.09.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (29.09.2017)


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
- ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ - Редни број јавне набавке: МВ  VII/2017
- Позив за подношење понуда (10.09.2017)
- Конкурсна документација (10.09.2017)

- Одлука о додели уговора (23.08.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (06.09.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ - МВ VI/2017
- Позив за подношење понуда (13.07.2017)
- Конкурсна документација (13.07.2017)
- Одлука о додели уговора (24.07.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (01.08.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- редован сервис штампача и копир апарата,  ванредне сервисне интервенције, испорука тонера, услуга штампања (фотокопирања) и коришћење Uni Flow софтвера исказане кроз цену отиска, редни број МВ V/2017  
- Позив за подношење понуда (23.06.2017)
- Конкурсна документација (23.06.2017)
- Одлука о додели уговора (05.07.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (10.07.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ - Редни број набавке МВ IV/2017
- Позив за подношење понуда (04.07.2017)
- Конкурсна документација (04.07.2017)
- Одговор бр. 1. (07.07.2017)
- Измена и допуна конкурсне документације  (07.07.2017)
- Пречишћен текст конкурсне документације (07.07.2017)
- Одлука о обустави поступка (26.07.2017)
- Обавештење о обустави поступка (10.08.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - редни број јавне набавке - MB III/2017
- Позив за подношење понуда (25.05.2017)
- Конкурсна документација (25.05.2017)

- Одговор бр. 1. (29.05.2017)
- Одговор бр. 2 (30.05.2017)
- Одлука о додели уговора (08.06.2017)
- Одлука о измени одлуке (12.06.2017)
- Одлука о обустави поступка за партију 9 (20.06.2017)
- Обавестење о обустави поступка за партију 9 (28.06.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (07.07.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ
- редни број јавне набавке - MB II/2017
- Позив за подношење понуда (22.05.2017)
- Конкурсна документација (22.05.2017)
- Одговор бр. 1 (24.05.2018)

- Одговор бр. 2 (26.05.2017)
- Одговор бр. 3 (29.05.2017)
- Одлука о додели уговора (02.06.2017)
- Одлука о измени одлуке  о додели уговора (07.06.2017)
- Обавестење о закљученом уговору (23.06.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - редни број јавне набавке - MB I/2017
- Позив за подношење понуда (22.02.2017)
- Конкурсна документација (22.02.2017)
- Измене и допуне конкурсне документације (28.02.2017)
- Конкурсна документација - пречишћен текст (28.02.2017)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2017)

- Одлука о додели уговора (13.03.2017)
- Oбавестење о закљученом уговору (22.03.2017)
 

 

__________________________________________________________________________________________________________
**********************************************************************************************************

 

 

2016. godina

 

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ XIII/2016
-
Позив за подношење понуда (24.11.2016)

- Конкурсна документација (24.11.2016)
- Одговор бр. 1 (28.11.2016)
- Измене и допуне конкурсне документације (28.11.2016)
- Конкурсна документација (пречишћен текст) )(28.11.2016)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2016)
- Oдговор бр. 2 (01.12.2016)
- Одлука о додели уговора (06.12.2016)
 

 

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-  ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА "ИНФОМЕДИС 3",- РЕДНИ БРОЈ МВ XII/2016
- Позив за подношење понуда (21.10.2016)
- Конкурсна документација (21.10.2016)

- Одлука о додели угобвора (02.11.2016)
- Обавештење о ѕакљученом уговору (18.11.2016)
 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША , РЕДНИ БРОЈ МВ XI/2016
- Позив за подношење понуда (10.10.2016)
- Конкурсна документација (10.102016)
- Одлука о додели уговора (21.10.2016)
- Обавештење о закљученом уговору (03.11.2016)
 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА СЛУЖБУ ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ X/2016
- Позив за поднођење понуда (21.07.2016)
- Конкурна документација (21.07.2016)

- Одговор бр. 1 (22.07.2016)
- Одлука о обустави поступка (29.07.2016)
- Обавештење о обустави поступка (04.08.2016)

 


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - РЕДОВАН СЕРВИС ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА, ВРЕНРЕДНЕ СЕРВИСА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ИСПОРУКА ТОНЕРА, УСЛУГА ШТАМПАЊА (ФОТОКОПИРАЊА) И КОРИШЧЕЊА УНИ ФЛОЊ СОФТВЕРА ИСКАЗАНЕ КРОЗ ЦЕНУ ОТИСКА, Редни број МВ IX/2016 (27.06.2016)

- Позив за подношење упонуда (27.06.2016)
- Конкурсна документација (27.06.2016)

- Одлука о додели уговора (7.07.2016)
- Обавештење о закљученом уговору (18.07.2016)ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ, РЕДНИ БРОЈ MB VIII/ 2016
- Позив за подношење понуда (14.07.2016)
- Конкурсна документација (14.07.2016)
- Одговор бр. 1. (21.07.2016)
- Одлука о додели уговора (25.07.2016)
- Обавестење о закљученом уговору (17.08.2016)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЈУ -  LUNAR PRODIGY ADVANCE, произвођача GENERAL ELECTRIC- MB VII/2016
- Позив за подношење понуда (14.06.2016)
- Конкурсна документација (14.06.2016)
- Одлука о додели уговора (23.06.2016)
- Обавештење о закљученом уговору (01.07.2016)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КЛИМА УРЕЂАЈИ ЗА БОЛНИЧКА ОДЕЉЕЊА, СА МОНТАЖОМ- Редни број јавне набавке: МВ VI/2016
- Позив за подношење понуда (3.06.2016)
- Конкурсна документација (3.06.2016)

- Oдлука о додели уговора (22.06.2016)
- Обавештење о закњученом уговору (5.07.2016)

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- Средства за одржавање хигијене. Редни број набавке МВ V/2016
-
Позив за подношење понуда (13.05.2016)
- Конкурсна документација (13.05.2016)
- Oдговор бр. 1 (17.05.2016)
- Одговор бр. 2 (17.05.2016)

- Одговор бр. 3 (18.05.2016)
- Одлука о додели уговора (30.05.2016)
- Одлука о обустави поступка за партију бр. 9 (30.05.2016)

- Обавештење о обустави поступка (6.06.2016)
- Обавештење о закљученим уговорима (16.06.2016)


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - Санитетски и медицински потрошни материјал за болничку апотеку - Редни број набавке МВ IV/2016
- Позив за подношење понуда (1.04.2016)
- Конкурсна документација (1.04.2016)

- Одговor бр. 1. (5.04.2016)
- Измена и допуна конкурсне документације (05.04.2016)
- Конкурсна документација (пречишћен текст) (5.04.2016)

- Обавештење о продужењу рока (05.04.2016)
- Одговор бр. 2 (7.04.2016)
- Одговор бр. 3 (7.04.2016)
- Одлука о додели уговора (21.04.2016)
- Одлука о обустави поступка (21.04.2016)
- Одлука о обустави поступка јавне набавке (27.04.2016)
- Обавештење о закљученим уговорима (1.06.2016)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –Душеци за болничке кревете -  Редни број набавке МВ III//2016
 - Позив за подношење понуде (18.03.2016)

- Конкурсна документација (18.03.2016)
- Одговор бр. 1. (21.03.2016)
- Одговор бр. 2. (24.03.2016)
- Одговор бр. 3. (24.03.2016)
- Измена и допуна конкурсне документације (24.03.2016)
- Конкурсна документација (пречишћен текст) (24.03.2016)

- Обавештење о продужењу рока (24.03.2016)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.03.2016)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.09.2016)
- Конкурсна документација (20.09.2016)

- Одговор бр. 1 (26.09.2016)
- Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2016)
- Конкурсна документација-пречишћен текст (26.09.2016)
- Обавештење о продуђељу рока за подношеље понуда (26.09.2016)

- Одлука о додели уговора (10.10.2016)
- Одлука о додели уговора (14.10.2016)
 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – Радна униформа, одећа и обућа - Редни број набавке МВ II/2016
- Позив за подношење понуде (01.03.2016)

- Конкурсна документација (01.03.2016)
- Одлука о додели уговора (11.03.2016)
-Одлука о обустави поступка (11.03.2016)

- Обавештење о обустави поступка за партије бр 2 и 3. (17.03.2016)
- Обавештење о закљученим уговорима (28.03.2016)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- Kancelarijski materijal - редни број јавне набавке - MB I/2016
- Позив за подношење понуде (23.02.2016)
- Конкурсна документација (2
3.02.2016)

- Одговор број 1. (24.02.2016)
- Oдлука о додели уговора (3.03.2016)
- Обавештење о закљученом уговору (14.03.2016)
 

 

 

 

******************************************************************************************************************************************************************

2015. godina

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА "ИНФОМЕДИС", РЕДНИ БРОЈ МВ XIII/2015
- Позив за подношење понуда (5.10.2015)
- Конкурсна документација (5.10.2015)

- Обавештење о закључпеном уговору (06.11.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША, РЕДНИ БРОЈ МВ XII/2015
- Позив за подношење понуда (28.09.2015)
- Конкурсна документација (28.09.2015)

- Измена и допуна конкурсне документације (1.10.2015)
- Конкурсна документација -пречишћен текст (1.10.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1.10.2015)

- Одговор бр. 1 (2.10.2015)
- Измене и допуне конкурсне документације (2.10.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда (2.10.2015)
- Конкурсна документација (пречишћен текст 02.10.2015)

- Одлука о додели уговора (13.10.2015)
- Обавештење о закључпеном уговору (2.11.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, РЕДНИ БРОЈ  МВ XI/2015
- Позив за подношење понуда (23.07.2015)
- Конкурсна документација (23.07.2015)

- Обавештење о обустави поступка (12.08.2015)
- Обавештење о закљученим уговорима (20.08.2015)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ X/2015
- Позив за подношење понуда (26.06.2015)
- Конкурсна документација (26.06.2015)
- Oдговор бр.1
- Обавештење о обустави поступка (16.07.2015)
- Oбавештење о закљученим уговорима (28.07.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Технички материјал, редни број набавке МВ IX/2015

- Позив за подношење понуда (19.06.2015)
- Конкурсна документација (19.06.2015)

-Обавештење о обустави поступка за партије 4,5,6,7 и 8 (08.07.2015.)

- Обавештење о закљученим уговорима (17.07.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- За јавну набавку услуга штампања (фотокопирања), које обухвата и коришћење Uni Flоw софтвера , редовне сервисне интервенције копир апарата, штампача, ванредне сервисне интервенције, испорука  тонера-  МВ VIII/I2015
- Позив за подношење понуда (17.06.2015)
- Конкурсна документација (17.06.2015)

-Обавештење о закљученом уговору (08.07.2015.)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, А РАДИ ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ МУП-а - МВ V/2015
- Позив за подношење понуда (26.05.2015)
- Конкурсна документација (26.05.2015)

- Одговор број 1. 02.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (07.07.2015.)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- набавка добара-медицинска опрема-пацијент монитор за праћење виталних функција. МВ VI /2015
- Позив за подношење понуда (21.05.2015)
- Конкурсна документација (21.05.2015)

- Одговор на питање (28.05.2015)
- Обавештење о закљученом уговору (22.06.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- Услуга професионалног чишћења и одржавања подних облога, МВ VII/2015
- Позив за подношење понуда (19.05.2015)
- Конкурсна документација (19.05.2015)

- Обавештење о закљученом уговору (22.06.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- Збрињавање медицинског отпада - MB IV/2015
- Позив за подношење понуде (16.04.2015)
- Конкурсна документација (16.04.2015)

- Одговор број 1. (20.04.2015)
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (07.05.2015)
- Обавештење о закљученом уговору (25.06.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - Средства за одржавање хигијене - МВ III/2015
- Позив за подношење понуда (01.04.2015)
- Конкурсна документација (01.04.2015)

- Одговор бр. 1 (6.04.2015)
- Обавестење о поднетом захтеву за заштиту права (24-04-2015)
- Обавештење о закљученим уговорима (11.05.2015)
- Обавестење о обустави поступка јавне набавке за партију 8 (18.05.2015)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- Збрињавање медицинског отпада - MB II/2015
- Позив за подношење понуде (11.03.2015)

- Конкурсна документација  (11.03.2015)
- Обавештење о обустави поступка јавне набавке (07.04.2015)

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
- Kancelarijski materijal - редни број јавне набавке - MB I/2015
- Позив за подношење понуде (12.02.2015)
- Конкурсна документација (12.02.2015)

- Одговор број 1. (18.02.2015)
- Обавештење о закљученим уговоорима (12.03.2015)

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************

2014. GODINA

 

 

 

 

 

 

 

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -У-  РЕДНИ БРОЈ МВ  VIII/2014 -
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација

 

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -Услуга штампања (фотокопирања), које обухвата и коришћење Uni Flоw софтвера , редовне сервисне интервенције копир апарата, штампача, ванредне сервисне интервенције, испорука  тонера -  РЕДНИ БРОЈ МВ  VII/2014.
- Позив за подношење понуде (29.05.2015)
- Конкурсна документација
(29.05.2015)

 

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- ХИГИЈЕНЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ VI/2014
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација (

 

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША , РЕДНИ БРОЈ МВ V/2014
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација (

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.05.2014)
- Пречишћен текст конкурне документације
(28.05.2014)

 

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ IV/2014
- Позив за подношење понуде (04.03.2014)
- Конкурсна документација (
04.03.2014)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, РЕДНИ БРОЈ МВ III/2014.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација (

- Одговор на питање (7.03.2014)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- -РЕДНИ БРОЈ МВ II/2014.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација (

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- -РЕДНИ БРОЈ МВ I/2014.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација (