2018. GODINA


ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА NexTBIZ  ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА КОЈИ СЕ КОРИСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА - PP I/2018

- Обавештење о покретању преповарачког постучка (26.06.2018)
- Конкурсна документација (26.06.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

2017. GODINA

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -ПОПРАВКА МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦИЈЕ '' Esaote C Scan''-  Редни број јавне набавке: ПП  III/2017 -
- Обавештење о покретању поступка (06.11.2017)
- Конкурсна документација (06.11.2017)

- Одлука о додели уговора (14.11.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (1.12.2017)
 

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНОГ И КОРЕКТИВНОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА РАДИОЛОШКОГ СИСТЕМА, редни број ПП  II/2017.

- Обавештење о покретању поступка (25.09.2017)
- Конкурсна документација (25.09.2017)

- Одлука о додели уговора (04.10.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (10.11.2017)

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
редни број ПП  I/2017

 

 

 

 

2016. GODINA

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Редни број јадне набавке: ПП IV/2016 - надоградња и проширење функционалности постојеће радиолошке радне станице Диагон.
- Обавештење о покретању преговарачког поступка (30.11.2016)

- Koнкурсна документација (30.11.2016)
- Одлука о додели уговора (09.12.2016)
- Обавестење о закљученом уговору (28.12.2016)
 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Редни број јавне набавке: ПП  III/2016 - услуга превентивног и корективног годишњег одржавања дигиталног рендген апарата Visaris Vision C

- Обавештење о покретању преговарачког поступка (2.08.2016)
- Конкурсна документација (2.08.2016)
-
Обавестење о закљученом уговору (23.08.2016)
 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  - Јавна набавка  услуга- ПП II/2016 - коришћењa и одржавања NexTBIZ - пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама
  
- Обавештење о покретању преговарачког поступка (08.06.2016)
- Конкурсна документација (08.06.2016)

- Одлука о додели уговора (22.06.2016)
-
Обавештење о закљученом уговору (18.07.2016)

 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  - Јавна набавка  услуга- ПП I/2016.-ремонт дигиталног радиолошког система Digraf C.

- Обавештење о покретању преговарачког поступка (14.04.2016)
- Конкурсна документација (14.04.2016)

- Одлука о додели уговора (25.04.2016)
-
Oбавештење о закљученом уговору (09.05.2016)
 


 

 

 

2015. GODINA

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда -ПП III/2015. услуга преветивног и корективног одржавања радиолошког система
-
Oбавештење o покретању преговарачког поступка без обављивања позива за подношење понуда
(02.07.2015)
- Конкурсна документација (2.07.2015)

- Одлука о додели уговора (15.07.2015)
- Обавештење о закљученом уговору (06.08.2015)
 

 

Преговарачки поступак без објављивања позхива за подношење понуда за доделу уговора за набавку добара - обликовану у две партије
Партија 1. Реагенси за индиректну имунофлуоресценцију и Партија 2. Супстрат за ЕЛИСА тестове, редни број ПП
II/2015.
- Обавештење о покретању поступка (27.05.2015)
- Конкурсна документација (27.05.2015)

- Обавештење о додели уговора (8.06.2015)
- Обавештење о обустави поступка (9.06.2015)

- Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 (25.06.2015)

 

Jавна набавка услуга коришћења и одржавања NexTBIZ пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама. Редни број јабне набавке: ПП I/2015

- Обавештење о покретању поступка (09.04.2015)
- Конкурсна документација (
09.04.2015)

- Обавештење о закљученим уговорима (11.05.2015)

 

 

 

*********************************************************************************

2014. година

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаПП III/2014.
- Обавештење о покретању поступка (25.08.2014)

- Конкурсна документација (25.08.2014)
- Одлука о додели уговора (3.09.2014)
- Oбавестење о закљученим уговорима (18.09.2014)

 

Јавна набавка услуга превентивног и корективног годишњег одржавања радиолошког система. Редни број јавне набавке: ПП II/2014
- Обавештење о покретању поступка (26.06.2014)
- Конкурсна документација (26.06.2014)

- Одлука о додели уговора, редни број ПП II/2014
- Обавештење о закљученом уговору - редни број ПП II/2014 (23.07.2014)
 

Jавна набавка услуга коришћења и одржавања NexTBIZ пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама. Редни број јабне набавке: ПП I/2014

- Обавештење о покретању поступка (21.02.2014)
- Конкурсна документација (21.02.2014)

- Oдлука о додели уговора, редни број ПП I/2014 (07.03.2014)
- Обавештење о закљученом уговору (27.03.2014)

 

*************************************************************************************************************************************************************************

2013. година

Јавну набавку добара - лекови са позитивне листе лекова и лекови ван листе - Редни број јавне набавке: ПП ХI/2013
- Обавештење о покретању поступка (30.8.2013)

- Конкурсна документација (30.08.2013)
- Измене и допуне конкурсне документације (03.09.2013)
- Пречишћене конкурсна документација (03.09.2013)

- Одлука о додели уговора, редни број ПП Xl/20l3 (17.09.2013)

 

Jавна набавка услуга сервисирања апарата за мерење густине костију (Hologic DXA Discovery)- Редни број јавне набавке: ПП  XII/2013
- Обавештење о покретању поступка (26.09.2013)
- Конкурсна документација (26.09.2013)
- Одлука о додели уговора, редни број ПП XII/2013 (7.10.2013)