2018. ГОДИНА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА- РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП II/2018

 - Позив за подношење понуда  (17.04.2018)
- Конкурсна документација (17.04.2018)
- Одговор бр. 1 (27.04.2018)
- Измене и допуне конкурсне документације (27.04.2018)
- Конкурсна документација - Пречишћен текст  (27.04.2018)

- Одговор бр. 2 (14.05.2018)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (16.05.2018)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.06.2018)
- Конкурсна документација (28.06.2018)
- Одлука о додели уговора (12.07.2018)

- Обавештењео закљученом уговору  (16.07.2018)


 

 

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗА АПАРАТ ЗА ЕМНГ- РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ:  ОП I/2018

- Позив за подношење понуда (23.03.2018)
- Конкурсна документација (23.03.2018)

- Одговор број 1. (02.04.2018)
- Odgovor broj 2. (18.04.2018)
- Одлука о додели уговора (04.05.2018)
- Одлука о обустави поступка за партију бр. 10 - Polispecifični anti-humani globulin ( 07.05.2018.)
- Обавештење о обустави поступка за партију бр. 10 - Полиспецифични анти-хумани глобулин (22.05.2018)
- Обавестење о закљученим уговорима (29.05.2018)

 

 
 


 

 


 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017. ГОДИНА

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- СПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ- РЕДНИ БРОЈ ОП III/2017
- Позив за подношење понуда (08.05.2017)
- Конкурсна документација (08.05.2017)

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (20.06.2017)
- Одлука о додели уговора (09.07.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (29.12.2017)
 

 

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗА АПАРАТ ЗА ЕМНГ- РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ:  ОП II/2017

- Позив за подношење понуда (10.04.2017)
- Конкурсна документација (10.04.2017)
- Одговор бр. 1. (13.04.2017)

- Измена и допуна конкурсне документације (13.04.2017)
- Конкурсна документација (пречишћен текст) (13.04.2017)

- Одлука о додели уговора (18.05.2017)
- Обавештење о закљученим уговорима (12.06.2017)
- Одлука о обустави поступка за партије 12 и 28 (18.05.2017)
- Обаештење о обустави поступка за партије 12 и 28 (30.06.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА-редни број набавке ОП I/2017

- Позив за подношење понуда (06.04.2017)
- Конкурсна документација (06.04.2017)

- Одлука о додели уговора (09.05.2017)
- Обавештење о закљученом уговору (18.05.2017)


 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

2016. godina

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СПРЕМАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП III/2016

-
 Позив за подношење понуда (18.05.2016)
Конкурсна документација (18.05.2016)
- Одговор бр. 1 (19.05.2016)
- Измене и допуне конкурсне документације (20.05.2016)
- Конкурсна документација (20.05.2016)

- Oдговор бр. 2 (2.06.2016)
- Измене и допуне конкурсне документације (2.06.2016)

- Конкурсна документација (2.06.2016)
-
Одговор бр. 3 (6.06.2016)
- Измене и допуне конкурсне документације (06.06.2016)
- Конкурсна документација (06.06.2016)

- Одговор бр. 4 (09.06.2016)
- Одлука о додели уговора (22.06.2016)
- Обавештење о закљученом уговору (07.07.2016)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП II/2016

-  Позив за подношење понуда (28.03.2016)
Конкурсна документација (28.03.2016)

- Измена и допуна конкурсне документације (05.04.2016)
- Пречишћен текст конкурсне документације (05.04.2016)

- Одлука о додели уговора (04.05.2016)
- Обавештење о закљученом уговору (16.05.2016)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗА АПАРАТ ЕМНГ, ПО ПАРТИЈАМА - РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ:  ОП I/2016

- Позив за подношење понуда (16.03.2016)
-
Конкурсна документација (16.03.2016)

-
Одговор бр. 1 (28.03.2016)
- Измена и допуна конкурсне документације (28.03.2016)
- Пречишћен текст конкурсне документације (28.03.2016)

-
Одлука о додели уговора (27.04.2016)
- Одлука о обустави поступка (27.04.2016)

- Обавештење о обустави поступка за партије 17 и 35 (11.5.2016)
- Обавештење о закљученим уговорима (23.05.2016)

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, СТАЦИОНАРНИ И УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ- ОП  VI/2015
-
 Позив за подношење понуда  (30.10.2015)
- Конкурсна документација (30.10.2015)
- Измене и допуне конкурсне документације (17.11.2015)
- Конкурсна документација - Пречишћен текст (17.11.2015)
- Одговор бр. 1 (19.11.2015)
- Одговор бр. 2 (23.11.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда (23.11.2015)
- Пречишћен текст конкурсне документације (23.11.2015)

- Обавештење по поднетом захтеву за заштиту права (26.11.2015)
- Одлука о додели уговора (17.12.2015)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.12.2015)

- Обавештење о закљученом уговору (23.05.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

2015 godina

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП VII/2015
- Позив за подношење понуда (06.11.2015)
- Конкурсна документација (06.11.2015)

- Измена и допуна конкурсне документације (23.11.2015)
- Конкурсна документација пречишћен текст (23.11.2015)

- Одговор бр. 2 (24.11.2015)
- Одговор бр. 3 (25.11.2015)
- Измена и допуна конкурсне документације (27.11.2015)
. Конкурсна документација-пречишћен текст (27.11.2015)

- Одговор бр. 4 (30.11.2015)
- Одговор бр. 5 (1.12.2015)
- Одговор бр. 5 (3.12.1015)
- Одлука о додели уговора (16.12.2015)
- Одлука о обустави поступка за партију 8 (16.12.2015)
- Обавештење о обустави поступка за партију 8 (29.12.2015)
- Обавештење о закљученим уговорима (14.01.2016)

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, СТАЦИОНАРНИ И УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ- ОП  VI/2015
-
 Позив за подношење понуда  (30.10.2015)
- Конкурсна документација (30.10.2015)
- Измене и допуне конкурсне документације (17.11.2015)
- Конкурсна документација - Пречишћен текст (17.11.2015)
- Одговор бр. 1 (19.11.2015)
- Одговор бр. 2 (23.11.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда (23.11.2015)
- Пречишћен текст конкурсне документације (23.11.2015)

- Обавештење по поднетом захтеву за заштиту права (26.11.2015)
- Одлука о додели уговора (17.12.2015)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.12.2015)
 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МЕДИЦИНСКИ НАМЕШТАЈ - БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ,  редни број набавке - ОП  V/2015
- Позив за подношење понуда (21.10.2015)
- Конкурсна документација (21.10.2015)
- Одговор број 1. (05.11.2015)
- Одговор број 2 (06.11.2015)

- Одговор бр. 3 (12.11.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (12.11.2015)
- Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2015)
- Конкурсна документација- пречишћен текст - 12.11.2015
 - Одговор бр. 4 (13.11.2015)
- Измене и допуне конкурсне документације (13.11.2015)
- Конкурсна документација- пречишћен текст  (13.11.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда (13.11.2015)
- Одлука о додели уговора (25.11.2015)
- Обавештење о закљученом уговору (15.12.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ ЗА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, редни број набавке ОП IV/2015
- Позив за подношење понуда (20.08.2015)
- Конкурсна документација (20.08.2015)

- Одлука о додели уговора (23.09.2015)
- Одлука о обустави поступка за партију 7.  (08.10.2015)
- Обавештење о закљученим уговорима (13.10.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Канцеларијски намештај и намештај за болничка одељења, редни број набавке - ОП III/2015
- Позив за подношење понуда (6.08.2015)
- Конкурсна документација (6.08.2015)

- Одговор бр. 1.
- Измене и допуне конкурсне документације
- Пречишћен текст конкурсне документације

- Одговор бр. 2 (26.08.2015)
- Одговор бр.3 (2.09.2015)
- Обавештење о обустави поступка за партију 12 - болнички кревети (21.10.2015)
- Обавештење о закљученим уговорима (23.10.201)

 

ЈАВНА НАБАВКА: - Лекови са Листе лекова и санитетски и потрошни материјал по партијама, редни број набавке - ОП II/2015
- Позив за подношење понуда (8.06.2015)
- Конкурсна документација (8.06.2015)

- Измене и допуне конкурне документације (9.06.2015)
- Пречишћен текст конкурсне документације (9.06.2015)
- Измене и допуне конкурсне документације (11.06.2015)
- Конкурсна документација-пречишћен текст (11.06.2015)

- Одговор 1. (12.06.2015)
- Пречишћен текст конкурсне документације (15.06.2015)
- Одговор бр. 2. (30.06.2015)
- Измене и допуне конкурсне  документације (30.06.2015)
- Пречишћен текст конкурсне документације (30.06.2015)
- Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока (30.06.2015)

-Одговор бр.3(02.07.2015)
-Измена о допуни конкурсне документације
-Пречишћен текст конкурсне документације

- Обавештења о измени и допунама конкурсне документације
- Обавештење о закљученим уговорима (14.08.2015)

 

ЈАВНА НАБАВКА: ОП I/2015 - Јавна набавка добара- лабораторијски тестови и потрошни материјал за лабораторију, службу за физикалну медицину и
 рехабилитацију и апарат за ЕМНГ.
- Позив за подношење понуда (2.03.2015)
- Конкурсна документација(2.03.2015)

- Одговор бр. 1 (17.03.2015)
-
Измена и допуна конкурсне документације (17.3.2015)
- Пречишћен текст конкурсне документације (17.3.2015)

- Одговор бр. 2 (27.03.2015)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку (27.03.2015)
- Конкурсна документација-пречишћен текст (27.03.2015)
- Обавештење о закљученим уговорима (20.05.2015)

 

 

 

 

Јавнa набавкa добара- Услуга спремања и достављања припремљених оброка за пацијенте- Редни број јавне набавке: ОП  IV/2014
- Позив за подношење понуда (21.11.2014)
- Конкурсна документација (21.11.2014)
- Одговор бр. 1. (10.12.2014)
- Измене и допуне конкурсне документације (10.12.2014)
- Конкурсна документација - пречишћен текст (10.12.2014)

- Одговор бр. 2. (12.12.2014)
- Одговор бр. 3. (15.12.2014)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.01.2015)
- Захтев за заштиту права (30.04.2015)
- Обавештење о закљученом уговору (9.06.2015)
 


*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2014.ГОДИНА

Јавна набавка добара- лекови са позитивне листе лекова по партијама -Редни број јавне набавке: ОП  III/2014
-  Позив за подношење понуда (25.09.2014)
- Конкурсна документација (25.09.2014)

- Одговор на питање бр. 1 (13.10.2014)
- Одговор број 2.  (23.10.2014)
- Обавештење о закљученим уговорима (1.12.2014)

 

Јавнa набавкa добара - лекови са позитивне листе лекова, санитетски и медицински потрошни материјал - Редни број јавне набавке: ОП  II/2014
- Позив за подношење понуда (30.05.2014)
- Конкурсна документација (30.05.2014)

- Одговор на питање - број 1. (05.06.2014)
- Одговор на питање - број 2. (25.06.2014)
- Одговор на питање - број  3. (27.06.2014)
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (27.06.2014)
- Пречишћен текст конкурсне документације (27.06.2014)
- Одговор на питање - број 4. (30.06.2014)
- Одговор на питање - број 5. (03.07.2014)
- Одговор на питање - број 6. (04.07.2014)
- Одговор на питање - број 7. (04.07.2014)

- Oбавештење о закљученим уговорима (20.08.2014)

 

ЈАВНА НАБАВКА: ОП I/2014 - Јавна набавка добара- лабораторијски тестови и потрошни материјал за лабораторију
- Позив за подношење понуде (05.03.2014)
- Конкурсна документација (05.03.2014)

- Измене и допуне конкурсне документације (03.04.2014)
- Пречишћен текст конкурсне документације (03.04.2014
- Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за предају понуда (10.04.2014)
-
Измена конкурсне документације (10.4.2014)

- Обавестење о закљученим уговорима (11.06.2014)
 

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

2013 godina

ЈАВНА НАБАВКА: ОП III/2013 - УСЛУГА СПРЕМАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
 - Позив за подношење понуде (14.11.2013)
 - Конкурсна документација (14.11.2013)

 - Измене и допуна конкурсне документације (13.12.2013)
 - Пречишћена конкурсна документација (13.12.2013)
 - Обавестење о закљученом уговору (23.01.2014)
 

 

 

- ЈАВНA НАБАВКA: ОП II/2013 - Лекови са позитивне листе лекова, лекови ван листе лекова и санитетски и медицински потрошни материјал

   - Позив за подношење понуде (07.06.2013)
   - Конкурсна документација (07.06.2013)

   - Измене и допуне конкурсне документације (19.06.2013)
   - Пречишћена конкурсна документација (19.06.2013)

   - Питања и одговори (10.07.2013)
                                       (11.07.2013)
- Обавештење о закљученим уговорима