DELATNOST INSTITUTA  

    Institut obavlja visoko specijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti reumatskih bolesti.
    Institut obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku  delatnost kao i izdavačku delatnost za sopstvene potrebe u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast
zdravstvene zaštite i zakonom kojim se  
   
uređuje oblast naučno-
istraživačke delatnosti.  
    

U okviru svoje delatnosti Institut:

1 Prati zdravstveno stanje stanovništva iz oblasti reumatskih bolesti i preduzima i predlaže mere za njegovo unapređivanje;
2 Prati  i sprovodi metode i postupke prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije zasnovane na dokazima, a naročito utvrđene 
stručno-metodološke i doktrinarne protokole;
3 Obezbeđuje uslove za stalno stručno usavršavanje svojih zaposlenih;
4 Sprovodi programe zdravstvene zaštite;
5 Sprovodi   mere  radi sprečavanja  neželjenih komplikacija i posledica pri  pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za 
vreme boravka građana u Institutu i obezbeđuje stalnu kontrolu sprovođenja ovih mera;
6 Organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada;
7 Organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih i drugih većih  nepogoda i vanrednim prilika;
8 Organizuje, odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada, u skladu sa zakonom;
9 Organizuje i sprovodi naučnoistraživačku delatnost u oblasti reumatskih bolesti i srodnih obolenja i stanja;
10 Istražuje i otkriva uzroke, pojave i širenje oboljenja, odnosno povreda, kao i način i mere za njihovo sprečavanje, suzbijanje, rano 
otkrivanje i efikasno i blagovremeno lečenje i rehabilitaciju reumatskih oboljenja;
11 Vrši ispitivanje i predlaže uvođenje novih metoda prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije reumatskih oboljenja;
12 Učestvuje  u utvrđivanju stručno-medicinskih i doktrinarnih stavova i pružanju stručno-metodološke pomoći u njihovom sprovođenju;
13 Organizuje i sprovodi praktičnu nastavu u toku školovanja i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
14  Učestvuje u sprovođenju spoljne provere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;
15 Sprovodi školovanje, stručno usavršavanje, specijalizaciju i užu specijalizaciju za svoje i zdravstvene radnike i saradnike drugih zdravstvenih 
ustanova.
16 Obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke;
17 Sprovodi akupunkturne tretmane reumatskuh bolesnika;
18 Sprovodi  lečenje obolelih u toku dnevnog rada (dnevna  bolnica);
19 Organizuje i druge poslove u skladu sa zakonom;

      U obavljanju zdravstvene delatnosti na sekundarnom i tercijarnom nivou Institut pruža preventivne dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, specijalnosti i uže specijalnosti, i to:  

1   Interne medicine;
2 Reumatologije;
3 Fizikalne medicine i rehabilitacije;
4 Rendgen dijagnostike; 
5 Ultrazvučne dijagnostike;
6 Osteodenzitometrijske dijagnostike;
7 Laboratorijske dijagnostike (imunološke, hematološke, biohemijske i mikrobiološke),
8 Farmaceutske zdravstvene delatnosti, preko bolničke apoteke;
9 Druge dijagnostičke terapijske i rehabilitacione usluge u skladu sa razvijenim metodama i postupcima u Institutu.