RASPORED STRUČNIH SASTANAKA I SEMINARA LEKARA

U 2017 GODINI

 

 

 

 

 

U petak 24.11.2017. godine u 13 h u sali na VI spratu Instituta za reumatologiju održače se stručni sastanak Reumatološke sekcije sa temom:

"OSTEOBLASTIČNE LEZIJE KOSTIJU - IMA LI TU POSLA ZA REUMATOLOGA?" Predavac: Asist. dr sci. med. dr Ivica Jeremic.

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

30.10.2017. u 13 h. održaće se stručni sastanak,  akreditovan od strane ZSS (A-1-1826/17), pod nazivom: "INTRAARTIKULARNO I
                                 PERIARTIKULARNO LEČENJE OSTEOARTRITISA
", predavač prof. dr Nemanja Damjanov,

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

19. maja 2017. godine sa početkom u 9 h. u Institutu za reumatologiju, Resavska 69 u Beogradu održače se tradiconalno XXXIX REPUBLIČKO
                                SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA SA TEMOM: TERAPIJA REUMATSKIH BOLESTI DECE - PROBLEMI I
                                NEDOUMICE. Program.

                                Prijave na telefon: 3600 892 ili 3600 802 ili e-mail: ures@ures.org.rs. Prilikom prijave potrebno je dati i broj licence.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

RASPORED STRUČNIH SASTANAKA I SEMINARA LEKARA

U 2016 GODINI

 

14.12.2016

Redovni sastanak Reumatološke sekcije u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije održaće se 23.12.2016. godine u 13 h  u Vojnomedicinskoj akademiji 

Tema sastanka je:

1. Terapija bola u obolelih od reumatoidnog artritisa.
2. 
Fibromijalgija-dijagnostički i terapijski izazov.

    Predavači su: Prof. dr Dušan Stefanović i asist. dr Ksenija Božić.

 Sastanak je akreditovan od strane ZSS (A-1-2652/16) sa 2 boda za slušaoce.

U okviru sastanka biže održano i predavanje sa temom:  Spondiloartritisi: Aktivacija autoimunosti putem IL-23/IL-17 veze i nove terapijske mogućnosti; paradoksalna uloga IL-17 u metabolizmu kosti, asist. dr sci. med. dr Mirjane Zlatković Švende.

 

 

 

17.11.2016.

 

Redovni sastanak Reumatoloske sekcije SLD-a odrzace se 25.11. 2016. godine sa početkom u 13 h u Institutu za reumatologiju sa sledecim dnevnim redom:

1, Vitamin D / hormon D – klinička primena u reumatološkoj praksi,
    
predavač: prim. dr sci. med. dr Katarina Simić Pašalić 
2. Spondiloartritisi: aktivacija autoimunosti putem  IL-23/IL-17 veze i nove terapijske mogućnosti; paradoksalna uloga IL-17 u metabolizmu kosti,
    
predavač: asist. dr sci. med. dr Mirjana Zlatković Švenda

Sastanak je akreditovan od strane ZSS.

 

 

 

 

21.10.2016.
Redovni sastanak Reumatoloske sekcije SLD-a odrzace se  28.10.2016. godine sa pocetkom u 13 h u Institutu za reumatologiju, šesti sprat, sa temom: 
"
Autoimunost i ishrana", predavač: Dr Milica Grujic. 
U okviru sastanka predstavice se i kompanija Betamed sa sledećim temama:
"QFT-Plus u dijagnozi latentne TB infekcije, dr Marina Vujčić, kompanija Betamed i "Lisa Tracker u monitoringu efekta biološke terapije i principi uštede", M.Sc-pharm Andrea Kern, kompanija Betamed.
Sastanak je akreditovan od strane ZSS.
 

12.10.2016.

Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije, Udruženje roditelja i dece sa reumatskim bolestima, Udruženje reumatologa Srbije, i Beo Zoo Vrt u  sredu 12. oktobra sa početkom od 11 časova u Zoološkom vrtu Grada Beograda, Ulica Mali Kalemegdan br. 8 obeležiće  "Svetski dan borbe protiv artritisa" . Pozivamo Vas da nam se pridružite i pružite podršku u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv artritisa.

 

 

 

 
25.03.2016. godine u 13 h  u Vojnomedicinskoj akademiji :

Redovni sastanak Reumatoloske sekcije u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije

Tema sastanka je:

1. Koganov sindrom;
2. Povezanost insulinske rezistencije i subkliničke ateroskleroze kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom.
 
Predavači su: Asist. dr Gorica Ristić i dr Silvija Carević

Sastanak je akreditovan od strane ZSS.

 

 

 

04.03.2016. godine u 12 h u  Institutu za reumatologiju odrzaće se  redovni sastanak Reumatološke sekcije SLD u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije.

 
Tema sastanak je:
"ŠTA SU TO AUTOIMUNSKE BOLESTI?", predavač: doc. dr Mirjana Šefik Bukilica i
"DA LI AUTOIMUNSKE BOLESTI ZAISTA POSTOJE?", predavač: prof. dr Vlastimir Mladenović
 
 
Sastanak je u postupku akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije.