INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
11000 BEOGRAD, RESAVSKA 69

Centrala: 011 36 00 800
Fax: 011 36 12 376

e-mail: reumabeo@eunet.rs
www.reumatologija.org.rs

Služba za zakazivanje pregleda za reumatologa:
tel. 011 3600 930(07-14 h) i 011 36 12 979 (15-19 h) i 

Služba za zakazivanje pregleda za fizijatra: tel. 011 3600 960

ZAŠTITA PACIJENTOVIH PRAVA:
Tiršova 1, prizemlje, kancelarija br. 9
telefon: 011 360-5634
radno vreme: 9.00-15.00h

ZAŠTITNIK OSIGURANIKA:
Pasterova 1/ I sprat, soba 219
telefon: 206-8800, lok. 118 i 064 8522 826
radno vreme: 7.30-16.30h

REFERENT ZA KOMUNIKACIJU:
Gordana Ristanović, telefon: 011 3600-892

OSOBA ZADUŽENA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA:
Vesna Pajić Minderović, telefon: 011 3600 810

Za sve informacije i sva pitanja vezana za rad Instituta obratite se  referentu za komunikaciju sa javnošću  tel. 011 3600 892